Rotterdam Boulevard Zuid

Rotterdam Boulevard Zuid

Rotterdam Boulevard Zuid

 

Apron heeft het initiatief genomen om voor een verouderd winkel- en woongebied  aan de Beijerlandselaan in de wijk Feijenoord/Hillesluis te Rotterdam een plan te maken voor een rigoureuze  herontwikkeling.

 

Dit plan behelst ca. 11.500 m2 winkels, 96 wooneenheden en een parkeervoorziening voor ca. 285 auto’s. Tevens wordt intergraal bekeken hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn in relatie met de parkeerplaatsen in de omgeving.

 

Woonstad, de grootste woningbouwcorporatie van Rotterdam, heeft in een intentieovereenkomst met Apron de wens uitgesproken hierin deel te nemen en gezamenlijk de ontwikkeling ter hand te nemen en uiteindelijk de realisatie.

2Rotterdam-1
Terug naar boven